Pracovníci spoločnosti Stavby-Čečotka s.r.o. sa svojou činnosťou zaoberajú už viac ako 10 rokov, čo svedčí o bohatých skúsenostiach a odbornosti. Stavebné a klampiarske práce boli vykonávané predovšetkým na Slovensku a v Českej republike.

Firma bola založená v roku 2017, na základe dosiahnutého vzdelania a získaných skúseností majiteľa a pracovníkov spoločnosti v klampiarstve, stavebníctve a prácou s rôznymi stavebnými materiálmi a technológiami. Spoločnosť realizuje opravy, stavby a rekonštrukcie šikmých i plochých striech. 

Hlavnou špecializáciou spoločnosti sú klampiarske a pokrývačské práce. V ponuke sú pokrývačské práce zo všetkých strešných krytín a materiálov, presne podľa požiadaviek a potrieb zákazníka. V rámci toho spoločnosť ponúka opravy a murovanie komínov, montáže strešných okien, nátery striech a ich kompletnú izoláciu.

Stavebníctvo

Okrem profesionálnej klampiarskej činnosti sa spoločnosť zameriava aj na prácu v oblasti stavebníctva. V súčasnosti spoločnosť ponúka poradenstvo a moderné riešenie realizácie stavieb v komplexnom rozsahu.

Doterajšie skúsenosti a potenciál pracovníkov spoločnosti zabezpečuje istotu v odbornosti a originalite vykonávanej práce, flexibilite a individuálnom prístupe k požiadavkám každého zákazníka. Zárukou kvality je tiež spolupráca s dodávateľmi, ktorí zaručujú dodávku kvalitných materiálov podľa schválených noriem a im príslušných certifikátov.

 

Spoločnosť realizuje široké spektrum stavieb:

 • výstavba od základu
 • drobné stavby
 • zatepľovanie
 • výmena okien
 • prestavby a renovácie domov a bytov
 • murárske práce
 • montáž sádrokartonu
 • chodníky a parkovacie plochy
 • výstavba a rekonštrukcia plotov
 • tesárske práce
 • voda, kúrenie, odpady, elektroinštalácia
 • obkladačské práce

 

 

Vaše názory