Stavby Čečotka s.r.o.

Olešná 784,023 52 Olešná

Slovensko

+421 948 477 575

pcecotka@stavby-cecotka.sk


Ďalšie informácie

Klampiarstvo - stavebníctvo Stavby Čečotka s.r.o. so sídlom v Olešnej je firma, ktorá je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina pod číslom 67299/L


IČO :50 745 646

DIČ : 2120 4622 45

IČ-DPH : SK2120 4622 45